Β΄ Λυκείου (Θερινή προετοιμασία)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ

4 ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ

2 ΩΡΕΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2 ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2 ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ

2 ΩΡΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

2 ΩΡΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

2 ΩΡΕΣ

ΧΗΜΕΙΑ

2 ΩΡΕΣ

 

 

ΕΚΘΕΣΗ

2 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 10 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 10 ΩΡΕΣ