Β΄ Λυκείου (Χειμερινό πρόγγραμμα)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ

6 ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ

2 ΩΡΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

1 ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2 ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ

2 ΩΡΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

2 ΩΡΕΣ

 

 

ΧΗΜΕΙΑ

2 ΩΡΕΣ

 

 

ΕΚΘΕΣΗ

2 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 9 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 10 ΩΡΕΣ

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

Τα τμήματα της Β΄Λυκείου που αφορούν την προετοιμασία στα μαθήματα της Γ΄Λυκείου ξεκινούν την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου. Οι ώρες προετοιμασίας για τη Γ΄Λυκείου που αφορούν τις Ανθρωπιστικές σπουδές ξεκινούν τον Σεπτέμβριο, με την έναρξη των μαθημάτων και υπάρχουν στο πρόγραμμα των 9 ωρών του παραπάνω πίνακα.

 

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1 ΩΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1 ΩΡΑ

ΦΥΣΙΚΗ

1 ΩΡΑ

ΑΕΠΠ

1 ΩΡΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1 ΩΡΑ

ΑΟΘ

1 ΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ3 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 3 ΩΡΕΣ