Διαγωνίσματα, Αγ.Παρασκευή

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Α΄ κύκλου των διαγωνισμάτων για την περίοδο 2021 - 2022.