Διαγωνίσματα, Αγ.Παρασκευή

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων για την περίοδο 2020 - 2021.