Δομή, Περιεχόμενο & Διάρκεια μαθημάτων

Στο πλαίσιο των μαθημάτων, τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό πακέτο, το οποίο περιέχει επεξεργαστή (μυαλό), αισθητήρες (αισθήσεις), κινητήρες και δομικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Στη συνέχεια, προγραμματίζουν την κατασκευή τους (ρομπότ) σε μια απλή γλώσσα προγραμματισμού, ειδικά σχεδιασμένη για μαθητές, ώστε να πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη ενέργεια.

Τα εκπαιδευτικά πακέτα που χρησιμοποιούνται είναι τα :

Lego Education WeDo 1 και 2 για τις ηλικίες 6-8 και 
Lego Mindstorms EV3 για τις ηλικίες 8-16 ετών.

Αξίζει να τονισθεί ότι η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσαρμόζει τα μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε ειδικά σχεδιασμένο, βάσει ερευνητικών μελετών της ευρύτερης επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, μεθοδολογικό μοντέλο το οποίο αποτελείται από τα εξής στάδια:

 

Α’ στάδιο: Αφόρμηση. Διερεύνηση προϋπάρχουσων γνώσεων. Καταιγισμός ιδεών. Συζήτηση. Διεξαγωγή συζήτησης στην ολομέλεια σχετικά με το βάρος και τον τρόπο μέτρησης αυτού με αφορμή παρουσίαση και με κατάλληλες ερωτήσεις. 

Β’ στάδιο: Αφόρμηση. Διερεύνηση προϋπάρχουσων γνώσεων. Καταιγισμός ιδεών. Συζήτηση. Συναρμολόγηση μέρους της κατασκευής. Πρόβλεψη και εκτίμηση της λειτουργίας.

Γ’ στάδιο: Δραστηριότητα καθοδηγούμενης διερεύνησης με προγραμματισμό και κατασκευαστικές τροποποιήσεις.

Συνέχιση συναρμολόγησης. Προγραμματισμός κατασκευής. Παιχνίδι

Δ’ στάδιο: Β’ φάση μεταγνωστικής διαδικασίας: σύγκριση και ερμηνεία. Παρουσίαση στην ολομέλεια. Αναστοχασμός και ερωτήσεις εμπέδωσης. Σύγκριση των αρχικών εκτιμήσεων με την πραγματική λειτουργία της κατασκευής. Παρουσίαση στην ολομέλεια. Απάντηση σε ερωτήσεις εμπέδωσης.

Ε’ στάδιο: Δραστηριότητα με τους γονείς

Παρουσίαση της θεματικής, της κατασκευής και της λειτουργίας της στους γονείς. Κοινό παιχνίδι.

Κάθε κύκλος μαθημάτων περιλαμβάνει 12 2ωρα μαθήματα, 1 2ωρο μάθημα την εβδομάδα.