Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Υποδομή προετοιμάζει τους μαθητές της που στοχεύουν στην εισαγωγή τους στα Πρότυπα Σχολεία και στην απόκτηση Υποτροφιών από Ιδιωτικά Σχολεία με ένα πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει:

• Μάθημα σε 7μελή (το πολύ) ομοιογενή τμήματα

• Βιβλία

• Συμμετοχή σε Προσομοιώσεις Εξετάσεων

Προετοιμάστε το παιδί σας από την Ε΄Δημοτικού.

Ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας, 2 ωρών εβδομαδιαίως, ώστε οι μαθητές να αφομοιώσουν σωστά την ύλη των Μαθηματικών και της Γλώσσας της τάξης τους.

Στην Ε΄Δημοτικού θα φροντίσουμε ώστε οι μαθητές μας να πάνε στην τελευταία τάξη του Δημοτικού χωρίς κενά και με τις επιπλέον εκείνες γνώσεις που θα τους επιτρέψουν την, χωρίς καθυστερήσεις, παρακολούθηση του προγράμματος "Χαμογέλα στα Πρότυπα" της ΣΤ΄ Δημοτικού, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας τους.

Ζητείστε ραντεβού με τους υπεύθυνους Σπουδών ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά.