Εκπαιδευτική Ρομποτική

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Φροντιστήρια Υποδομή με χαρά ανακοινώνει ότι εντάσσεται στο δίκτυο συνεργατών της Ακαδημίας Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τα Φροντιστήρια Υποδομή θα υλοποιούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, από το 2019, τα προγράμματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ. για παιδιά 6 έως 17 ετών, στον Δήμο της Αγ. Παρασκευής Αττικής.

Mόνο η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρέχει:

• 8ετή προγράμματα σπουδών.

• Προετοιμασία για όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς Ρομποτικής.

• 190 διαφορετικά μοντέλα robots για κατασκευή και προγραμματισμό.

• 670 μοναδικές δραστηριότητες σε 97 ξεχωριστές πίστες.

• 224 2ωρα μαθήματα με ξεχωριστούς εκπαιδευτικούς στόχους.

• Πιστοποιημένα εκπαιδευτήρια σε όλη την Ελλάδα.

• Πιστοποιημένους εκπαιδευτές.

• Βεβαίωση σπουδών σε κάθε μαθητή, μετά την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου μαθημάτων.

Η Ρομποτική σήμερα θεωρείται ως το τέταρτο R της μάθησης «Reading, wRriting aRithmatic and Robotics», που οι σύγχρονοι μαθητές πρέπει να κατακτήσουν για να επιτύχουν σε έναν κόσμο βασισμένο στην τεχνολογία και άκρως ανταγωνιστικό. Η Ρομποτική ενσωματώνει όλα τα πεδία του STEM (Science, Technology Engineering, Mathematic). Οι εκπαιδευτικές δράσεις Ρομποτικής, με το διεπιστημονικό χαρακτήρα που έχουν, δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν βιωματικά περιοχές, όπως μηχανική, ηλεκτρονική, αυτόματο έλεγχο, επιστήμες των υπολογιστών, της τεχνολογίας, των μαθηματικών, της φυσικής, αλλά και της αρχιτεκτονικής (STEAM).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει ότι προσφέρει κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των «Δεξιοτήτων του 21ου Αιώνα», όπως αυτές καθορίζονται από την UNESCO και την Ευρωπαϊκή Ένωση («Δεξιότητες Ευρώπης 2020»), εκπαιδεύοντας τους μαθητές της στα παρακάτω:

• Να μετατρέψουν τη μάθηση σε διασκέδαση, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες.

• Να βελτιώσουν τις λεπτές κινητικές και κατασκευαστικές τους δεξιότητες.

• Να εισαχθούν στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας.

• Να αναπτύξουν σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως: συνεργασία, κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, επικοινωνία και προσαρμοστικότητα.

• Να κατακτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο χώρο των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών, της Μηχανικής, της Τεχνολογίας αλλά και της Τέχνης.

• Να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν τις εφαρμογές της Τεχνολογίας.

• Να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση, θέτοντας και κατακτώντας στόχους.