Γ΄Γυμνασίου

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Υποδομή προετοιμάζει τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου που στοχεύουν στην εισαγωγή τους στα Πρότυπα Σχολεία και στην απόκτηση Υποτροφιών από Ιδιωτικά Σχολεία με ένα πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει:

• Μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα (4 συνολικά διδακτικές ώρες) σε 7μελή (το πολύ) ομοιογενή τμήματα

• Βιβλία

• Συμμετοχή σε Προσομοιώσεις Εξετάσεων

Η Ένταξη των μαθητών στα τμήματά μας, γίνεται κατόπιν προσωπικής συνέντευξης της Διεύθυνσης Σπουδών με τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και με τους μαθητές

Ενημερώσεις και Εγγραφές γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.