Γ΄Λυκείου (θερινή προετοιμασία)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΑΙΑ

6 ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ

4 ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6 ΩΡΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

3 ΩΡΕΣ

ΧΗΜΕΙΑ

3 ΩΡΕΣ

ΑΕΠΠ

3 ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ

2 ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ

2 ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ

2 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 11 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 9 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 11 ΩΡΕΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3 ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6 ΩΡΕΣ

ΑΟΘ

2 ΩΡΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

1 ΩΡΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

3 ΩΡΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.

1 ΩΡΑ