Πως γίνεται η εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία

Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία για την Α’ Γυμνασίου και την Α’ Λυκείου γίνεται με ειδική δοκιμασία (εξετάσεις).

Το Υπουργείο Παιδείας, με αντίστοιχο ΦΕΚ, ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία εξέτασης για τους μαθητές της Στ’ Δημοτικού και, συνήθως, μια μέρα μετά για τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου (Στα Πρότυπα Λύκεια εισάγονται οι μαθητές που αποφοιτούν από τα Πρότυπα Γυμνάσια και τυχούσες κενές θέσεις καλύπτονται μέσω των εξετάσεων). Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας  στα πρότυπα των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Συγκεκριμένα: Τα θέματα είναι κοινά, σε κοινή μέρα και ώρα για όλα τα Πρότυπα Σχολεία της χώρας. Τα ονόματα των παιδιών καλύπτονται από ειδική μαύρη ταινία. Η διόρθωση των γραπτών πραγματοποιείται σε ειδικό κέντρο βαθμολόγησης από 2 καθηγητές. Αν υπάρξει μεγάλη απόκλιση των βαθμολογητών το γραπτό αξιολογείται και από τρίτο. Οι εξετάσεις διαρκούν δύο ώρες. Τα θέματα της κατανόησης Κειμένου και των Μαθηματικών δίνονται ταυτόχρονα στην έναρξη της εξέτασης και οι μαθητές πρέπει να απαντήσουν στα ερωτήματα και των δυο μαθημάτων μέσα στο 2ωρο.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στις εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας, στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Πρότυπου Σχολείου. (Προσοχή: Ο κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει να διεκδικήσει την εισαγωγή του σε ένα μόνο Πρότυπο Σχολείο). Με τη συμπλήρωση της αίτησης, στο email σας λαμβάνετε βεβαίωση υποβολής στην οποία αναγράφεται ο κωδικός που αντιστοιχεί στον εκάστοτε μαθητή και αποτελεί το Δελτίο Εξεταζομένου.

Τα Πρότυπα Σχολεία στην Αττική είναι τα:

Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο

Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων