Τα προγράμματα σπουδών που προτείνει το ΙΕΠ για το Νέο Λύκειο

ΦΕΒ 22 2019

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιοποίησε την πρότασή του για τα προγράμματα σπουδών της Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου, όπως την έχει αποστείλει στο υπουργείο Παιδείας.

Δείτε λεπτομέρειες πατώντας εδώ.