Γυμνάσιο

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3 ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3 ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ

1 ΩΡΑ

ΦΥΣΙΚΗ

2 ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ

2 ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ

2 ΩΡΕΣ

ΧΗΜΕΙΑ

1 ΩΡΑ

ΧΗΜΕΙΑ

1 ΩΡΑ

 

 

ΓΛΩΣΣΑ

1 ΩΡΑ

ΓΛΩΣΣΑ

1 ΩΡΑ

 

 

ΑΡΧΑΙΑ

2 ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ

2 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 6 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 9 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 9 ΩΡΕΣ

 

ΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ