Γυμνάσιο

 

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3 ΩΡΕΣ

3 ΩΡΕΣ

3 ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ

-

2 ΩΡΕΣ

2 ΩΡΕΣ

ΧΗΜΕΙΑ

-

1 ΩΡΑ

1 ΩΡΑ

ΓΛΩΣΣΑ

2 ΩΡΕΣ

2 ΩΡΕΣ

2 ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ

1 ΩΡΑ

1 ΩΡΑ

1 ΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ

6 ΩΡΕΣ

9 ΩΡΕΣ

9 ΩΡΕΣ

 

ΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ