Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ

6 ΩΡΕΣ

6 ΩΡΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

3 ΩΡΕΣ

3 ΩΡΕΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3 ΩΡΕΣ

3 ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

3 ΩΡΕΣ

3 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

15 ΩΡΕΣ

15 ΩΡΕΣ