Α΄ Λυκείου

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ

2 ΩΡΕΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2 ΩΡΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ

2 ΩΡΕΣ

ΧΗΜΕΙΑ

2 ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ

2 ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ

2 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 12 ΩΡΕΣ

 Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ