Ανθρωπιστικές Σπουδές

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ

4 ΩΡΕΣ

5 ΩΡΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

2 ΩΡΕΣ

2 ΩΡΕΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2 ΩΡΕΣ

2 ΩΡΕΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2 ΩΡΕΣ

2 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

10 ΩΡΕΣ

11 ΩΡΕΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ

-

2 ΩΡΕΣ