Ενημέρωση γονέων

Οι ενημερώσεις γονέων που είναι ήδη προγραμματισμένες για την περίοδο 2018-2019 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

 

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

 

Για τις ακριβείς ώρες θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση από τη γραμματεία.