Ενημέρωση γονέων

Οι ενημερώσεις γονέων που είναι ήδη προγραμματισμένες για την περίοδο 2019-2020 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 

 

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 

Για τις ακριβείς ώρες θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση από τη γραμματεία.