Ενημέρωση γονέων

Οι ενημερώσεις γονέων που είναι ήδη προγραμματισμένες για την περίοδο 2019-2020 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

 

 

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

 

Για τις ακριβείς ώρες θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση από τη γραμματεία.