Ενημέρωση γονέων

Οι ενημερώσεις γονέων που είναι ήδη προγραμματισμένες για την περίοδο 2019-2020 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 

 

 

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

 ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 

 

Για τις ακριβείς ώρες θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση από τη γραμματεία.