Τμήματα προετοιμασίας στα μαθήματα της Γ΄Λυκείου για τους μαθητές της Β΄Λυκείου

ΦΕΒ 03 2017

Τον Φεβρουάριο ξεκινάνε τα τμήματα προετοιμασίας στην ύλη της Γ΄Λυκείου για τους μαθητές της Β΄Λυκείου.

Θα λειτουργήσουν τμήματα και των τριών Ομάδων Προσανατολισμού, με επιπλέον ώρες στο υπάρχον πρόγραμμα της Β΄Λυκείου.

Η προετοιμασία είναι τρίμηνης διάρκειας και μπορούν να την παρακολουθήσουν και μαθητές που μέχρι σήμερα δεν φοιτούσαν στο Φροντιστήριο.

Πληροφορίες στη γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων μας.