Εκπαιδευτική Ρομποτική σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας